czeslaw_list: (Я)
Svět knihy 2010 - Jan Saudek 01.JPG    Jan Saudek – kultavy fatohraf z Čechii, viadomy svaimi advažnymi, šakavalnymi i dziorzkimi pracami, vystavy jakich prachodzili bolš za ŭ 400 haradach pa ŭsim sviecie.

Najvialikuju słynnasć jamu prynosić eratyčnaja fatahrafija. Fatohraf ekstremalny i advažny, a šlejf skandalnasci ciahniecca za im jašče z sacyjalistyčnych časoŭ. Tady samym radykalnym ličyłasia i sam zvarot mastaka da aholenaj natury. Pracy Jana Saudieka byli prysviečany temam maciarynstva i baćkoŭstva, dzie dalikatnyja dziciačyja cieły na fonie atletyčnych fihur baćkaŭ albo ž nie mienš panadlivych formaŭ matak. U 1990 hodzie Jan Saudiek byŭ uznaharodžany francuzskim Ordenam Mastactvaŭ i litaratury.

Jan Saudek naradziŭsia ŭ 1935 hodzie, 13 traŭnia, u Prazie, u habrejskaj siam'i. Mnohija z čalcoŭ jaho siam'i ŭ hady Druhoj susvietnaj vajny zahinuli ŭ hieta, zmiescavanym u Terezinie. Jan i jaho brat-blizniuk Kareł byli składzieny ŭ dziciačy łahier. Brat Jana – Kareł, nadalej stanie iliustrataram komiksaŭ.

U dziacinstvie Jan zajmaŭsia muzykaj, a ŭ maładosci surjozna padumvaŭ pra muzyčnuju karjeru, ale stać muzykantam jamu było nie nakanavana. U 15 hadoŭ jon upieršyniu ŭziaŭ u ruki fotaaparat, i mienavita fatahrafija stanie jaho paklikanniem na ŭsio žyccio. Z siaredziny 1950 pa 1980 hady Jan Saudiek pracuje ŭ drukarniach. A jaho ŭłasny viadomy styl fatahrafii zjaŭlajecca na jaho pracach z 1959 hoda – afarbavanyja ŭ sepiju jarkija i sakavityja fatahrafii.

U 1963 hodzie jon razviazvaje surjozna zaniacca fotamastactvam. U 1969 hodzie Jan adpraŭliajecca ŭ ZŠA, ale nieŭzabavie viartajecca ŭ Prahu. Z 1970-ich pačynaje karystacca słynnasciu na Zachadzie, a ŭ 1983 hodzie była apublikavana pieršaja kniha pra jaho tvorčasć na anhielskaj movie.

U 1980-1990 hadach pracy Jana Saudieka prymajuć formu dyptycha – dzie piersanažy paŭstajuć jak apranutymi, tak i ŭ aholienym vyhliadzie. Pry tym naturščyki na jaho pracach zusim daliokija ad kłasičnych ujaŭlienniaŭ pra charastvo čałaviečaha cieła. Pracy Saudeka najčasciej razmalavany niepraŭdapadobnymi anilinavymi kolerami, piersanažy zahrymavany, siužety pastanovačnyja i navat mudrahielistyja.

Ян Саудек – культовый фотограф из Чехии (Ru) )

«Chaj budzie soramna tamu, chto drenna pra heta padumaje» - tak možna acharaktaryzavać pracy Janа Saudek.

Ян Саудек (Jan Saudek) - культовый чешский фотограф.


               http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif  

Hliadzieć bolš ... )

Tvorčaja aŭtabijahrafija fotamastaka (Cz) )

Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List


Nazad   →   Mastactva   Kreatyŭ   Креативная фотография   Haliereja   Hutarki pra mastactva z Časłaŭ List
czeslaw_list: (Я)
Лунная ночь_©Czesław_1200
©Časłaŭ List .  Miesiaс. 2010   →   Kampiutarnaja fatahrafika Časłaŭ List .


Niemahčyma navat ujavić, što Miesiac isnuje miljony hadoŭ i ŭvieś hety čas pryroda trapiatlivaj rukoj, liuboŭna paliravała i navostryvała ŭsie hrani šedeŭra miesiacovaha łandšaftu. Vielmi papuliarnyja pałomnickija tury na miesiac. Kažuć, kali sustreć svitanak na miesiacy - adpusciacca ŭsie hrachi.

Kampanija Moon prapanuje tury na miesiac, jakija razumna sumiaščajuć ekskursijnuju prahramu z adpačynkam. Amatary akunucca ŭ tysiačahadovaje minułaje kab spascihać tajamnicy i zahadki płaniety, zmohuć pabadziacca pa jaje abšarach, adviedać piačory i pasłabicca ŭ ich prachałodzie. Nie zastanucca nudzicca i tyja, komu pa dušy volnyja miesiacovyja abšary i niebyvałyja pryhody.

Mnohija ŭžo pabyvali na kurortach, adpačyli i zaraz iznoŭ pracujuć. Ale mnohija pakul tolki čakajuć svoj čakany vodpusk, kab sarvacca, paliacieć i zabyŭšysia pra ŭsio: pracu, prablemach, chacie, i ciešycca vodpuskam. Jakraz josć vielmi dobraja prapanova dla tych, chto nie bačyŭ miesiac i jaje abšary ŭ žyvuju. Napeŭna, niama takoha čałavieka, jaki b nie chacieŭ trapić na miesiac. Heta blizkaja i zahadkavaja płanieta, pra jakuju dumajuć z hłybokaj pavahaj, razhladajuć, staiŭšy dychannie, i ŭlublajucca nazaŭždy.


                     http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Inviestujcie prajekty Kampanii Moon )

Ru   →   Используйте возможность прикаснуться к живой платете .
___________________________

Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha, bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna. (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


Nazad   →   Mastactva   Muzyka   Kreatyŭ   Haliereja   Pra nas   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List
czeslaw_list: (Я)


©Časłaŭ List.  Miesiac.  2011

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Hliadzieć haliereju kreatyŭnaj kampiutarnaj fatahrafii Časłaŭ List

______________________________

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactva   Muzyka   Kreatyŭ   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List  
czeslaw_list: (Я)
«Nia lubiecie ziamnoha, ni taho, što ŭ ziamnym: chto lubić ziamnoje, u tym niama lubovi Vojčaj: bo ŭsio, što ziamnoje: pažada płoci, pažada vačej i pycha žyćciovaja, nia jość ad Ajca, a ad śvietu (hetaha).» (Pieršaje Jana 2:15,16)

Соната_©Czesław_1200
©Časłaŭ List. Rekvijem pa mary. 2011

  →   Requiem for a Dream

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

                            http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif    
            


Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Muzyka   Kreatyŭ   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List  
czeslaw_list: (Я)
.
«Zaŭsiody radujciesia. Bieśpierastanku maleciesia. Za ŭsio dziakujcie: bo takaja za vas vola Božaja ŭ Isusie Chryście.
 Ducha nie hasiecie. Praroctvaŭ nie prynižajcie. Usio vypraboŭvajcie, dobraha trymajciesia. Uchilajciesia ad lichaty ŭ
                             lubym jaje vyhladzie» (Pieršaje da Fiesałanikijcaŭ 5:16-22)


Речная фантазия 900Cz
Časłaŭ List.   I my spaznali liuboŭ.  2010

I my spaznali liuboŭ, jakuju maje da nas Boh, i pavieryli ŭ jaje. Boh jość liuboŭ, i chto žyvie ŭ liubovi, toj žyvie ŭ Bohu, i Boh u im. Liuboŭ da toj daskanałaści dasiahaje ŭ nas, što my majem advahu ŭ dzień sudny, bo ŭčyniajem u śviecie hetym, jak Jon. U liubovi niama strachu, a daskanałaja liuboŭ prahaniaje strach, bo ŭ strachu jość pakuta; chto baicca, toj nie daskanały ŭ liubovi. Budziem lubić Jaho, bo Jon raniej paliubiŭ nas. Chto kaža: ja liubliu Boha, a brata svajho nienavidzić, toj iłže; bo chto nia liubić brata svajho, jakoha bačyć, jak moža liubić Boha, Jakoha nia bačyć? I my majem ad Jaho taki nakaz, kab toj, chto liubić Boha, liubiŭ i brata svajho (Pieršaje Jana 4:16-21).

Usiakaja niapraŭda jość hrech, ale jość hrech nie na śmierć. My viedajem, što kožny, narodžany ad Boha, nia hrešyć; a narodžany ad Boha zachoŭvaje siabie, i lichadziej nie čapaje jaho. My viedajem, što my ad Boha, i što ŭvieś śviet liažyć u źle. Viedajem taksama, što Syn Božy pryjšoŭ i daŭ nam (śviatło i) rozum, kab spaznali (Boha) sapraŭdnaha i kab byli my ŭ Sapraŭdnym Synie Jahonym, Isusie Chryście. Jon jość Sapraŭdny Boh i žyćcio viečnaje (Pieršaje Jana 5:17-20).
____________________

Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna. (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

©Časłaŭ List

Nazad   →   Искусство   Галерея
czeslaw_list: (Я)
Czesław_1200
©Časłaŭ List .    Adnojčy ŭ miesiacovuju noč

Adnojčy ŭ miesiacovuju noč prysniłasia, byccam by ja ŭ Klinicy hałaŭnoha mozhu pad patranažam Arhanizacyi Ab'jadnanych Nacyj , i ŭ paliocie - liaču da niešta svietłanosnaha, nabližajusia i pranikaju.

Zatym znachodžusia ŭ niejkim dziŭnym pamiaškanni. Tam było ŭsio biełaje - scieny, padłoha, stol, a vakoł inšapłaniecianie, padobnyja na tych, što ŭ kino pakazvajuć. Jany hladzieli na mianie, čapali ŭsiakija miescy - ruki, tvar, šyju, hrudzi, žyvot, i h.d.. I tykali čymcci, ale nie baluča. Ja nia moh pavarušycca, spakojna lažaŭ, tamu što jasna razumieŭ, što heta ŭsiaho tolki son i bajacca niama čaho. Potym adzin z ich nabliziŭsia, zrabiŭ mnie ŭkoł i pranik u mianie. Ja dumaŭ, što heta tolki snicca, ale chutka adčuvanni stali hetak vidavočnymi, što ja pačaŭ adbivacca i kryčać. Ale jany nie adstavali i, usie pa čarzie, pranikali ŭ mianie. Heta praciahvałasia nie mienš za hadzinu.

A potym ja raptam pračnuŭsia. Było cicha i spakojna. Pahladzieŭ u vakno, ubačyŭ biazmoŭny miesiac i biazkoncaje mnostva zorak u hłybini načnoha nieba. Ranicaj ja zviarnuŭsia da susiedziaŭ i spytaŭ, ci nie čuli jany čaho-niebudź dziŭnaha, ale jany skazali, što ničoha nie adbyvałasia. Ja im ničoha raspaviadać nie staŭ, vyrašyŭ, što heta ŭsiaho tolki načny kašmar.

Ale dalej stała adbyvacca niešta dziŭnaje. Praz niekatory čas u mianie pačaŭ chvareć i pavialičvacca žyvot, macniej i macniej. Była vostraja reź ŭnizie žyvata. Spačatku ja padumaŭ, što źjeŭ niešta nie toje. Prymaŭ miedpreparaty, ale bol i pavieličennie žyvata praciahvalisia. Ja pajšoŭ u likarniu, ale tam pieviedali, što ŭ mianie ŭsio ŭ paradku.

Ja tak mučyŭsia doŭha. Ale na dzieviatym miesiacy nia vytrymaŭ. Boli ŭzmacnilisia nastolki, što ja staŭ telefanavać pa telefonie z prośbaj ab mieddapamohi. Ale raptam jarkaje sviatło baluča ŭdaryła mianie i zdaryŭsia novy son: znoŭ toje ž pamiaškannie, tyja ž inšapłaniecianie. Jany ŭsie hladzieli na mianie, a potym stali čapać. Ja staŭ adčuvać balučyja i bolevyja adčuvańni ad ich manipulacyjaŭ. Na hety raz ja sprabavaŭ supraciŭlacca ich pracy - ale biespaspiachova. A kali adzin z inšapłaniecian mianie padniaŭ za nohi, zatym vymaviŭ: "Usio budzie dobra, tolki ciažka budzie pieršyja sto hadoŭ" i šliopnuŭ dałonniu pa piataj kropcy. Ja zakryčaŭ, a pačuŭšy kryk straciŭ prytomnasć. Kali ačnuŭsia - usie boli prajšli, i pavieličennie žyvata taksama, jak adrezała.

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)
_________________________________

Аднойчы ў месяцовую ноч )

Ru    →   Однажды в лунную ночь .

                                                                                                                                    http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif  

Ja byŭ pad uražanniem, kab adciahnucca ŭklučyŭ kamputar, i ŭvajšoŭ u   →   Internet .

 
©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List   Kreatyŭ
czeslaw_list: (Я)


Сzłowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego , bo są dlań głupstwem , i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (1 Kor. 2:14)


©Czesław List

Wstecz   →   Sztuka   Komputerowe zdjęcie Czesław List   Galeria   Muzyka    Kreatyw   Polskа
czeslaw_list: (Я)

©Časłaŭ List .

Компания Moon предлагает туры на луну, которые разумно совмещают экскурсионную программу с отдыхом. Любители окунуться в тысячелетнее прошлое и постигать тайны и загадки планеты смогут побродить по её просторам, проведать пещеры и расслабиться в их прохладе. Не останутся скучать и те, кому по душе свободные лунные просторы и небывалые приключения.

Read more... )

Инвестируйте проекты Компани Moon  

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14)

©Czesław List

Назад   →   Искусство     Креатив
czeslaw_list: (Я)
http://kolyan.net/uploads/posts/2009-05/1241616977_33.jpg

Андрей Разумовский  —  скандальный, известный, востребованный, популярный российский фотограф с креативным мышлением, работающий в разных жанрах фотографии. Именно в такой последовательности фотограф из Тулы, врач по образованию сделал себя, ввинтившись в столичную фотографическую тусовку. Напор был таким неистовым, что тусовка раздвинулась от провинциального напора.

В 2007 году Андрей Разумовский  удостоился мирового признания в самом масштабном фотоконкурсе мира Trierenberg Super Circuitи и бронзовой медали в номинации «Colour slides & Digital images».Предупреждение о содержании: Обнаженное искусство фотографий Андрея Разумовского не предназначены для просмотра лицами младше 18 лет. К просмотру фотографий художественного жанра Креативная фотография допускаются только взрослые 18+

Фотографии Андрея Разумовского )


Сайт фотографа

Послесловие к портрету автора )

Автор - составитель  ©Czesław List

Назад   →   Искусство   Креативная фотография   Галерея

Profile

czeslaw_list: (Default)
czeslaw_list

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11 1213 141516 17
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:23 am
Powered by Dreamwidth Studios