czeslaw_list: (Я)
    http://img-fotki.yandex.ru/get/3512/cze2008.c/0_10f08_e5d793d2_L   Časłaŭ List

«I kali ja ŭbačyŭ Jaho, dyk ŭpaŭ da noh Jahonych, niby miortvy. I Jon uskłaŭ na mianie pravicu Svaju i skazaŭ mnie: nia bojsia; Ja jość pieršy i apošni (Adkryćcio 1:17)

http://img-fotki.yandex.ru/get/5820/49303092.14/0_75580_c3286af1_L

©Časłaŭ.  Adnojčy ŭ miesiacovuju noč . 2010

«Usio idzie ŭ adno miesca: ŭsio adbyłosia z prachu i ŭsio vierniecca ŭ prach. Što było, to i zaraz josć, i što budzie, to ŭžo było, - i pakliča Boh minułaje.» (Ekklezijast)

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Muzyka   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List   Kreatyŭ
czeslaw_list: (Я)
http://ic.pics.livejournal.com/czeslaw_list/71417888/51069/51069_900.jpg«Usio idzie ŭ adno miesca: ŭsio adbyłosia z prachu i ŭsio vierniecca ŭ prach. Što było, to i zaraz josć, i što budzie, to ŭžo było, - i pakliča Boh minułaje.» (Ekklezijast)
________________________________________

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha, bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Muzyka   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List
czeslaw_list: (Я)
   http://img-fotki.yandex.ru/get/3512/cze2008.c/0_10f08_e5d793d2_L   Časłaŭ

«I kali ja ŭbačyŭ Jaho, dyk ŭpaŭ da noh Jahonych, niby miortvy. I Jon uskłaŭ na mianie pravicu Svaju i skazaŭ mnie: nia bojsia; Ja jość pieršy i apošni (Adkryćcio 1:17)

http://img-fotki.yandex.ru/get/3508/cze2008.c/0_1178a_7e27b51_-1-L
©Časłaŭ List. Sviatło što sychodzić ź niabiosaŭ. Pałatno, alej. 48х64. 2000


                                        http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif    
I ŭbačyŭ Boh usio, što Jon stvaryŭ, i voś, dobra vielmi (Byćcio 1:1-31, 2:1-5) — Rełaks )


Byćcio z Śviatoha Pisańnia )Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Muzyka   Haliereja   Pra nas   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List   
czeslaw_list: (Я)
Лунная ночь_©Czesław_1200
©Časłaŭ List .  Miesiaс. 2010   →   Kampiutarnaja fatahrafika Časłaŭ List .


Niemahčyma navat ujavić, što Miesiac isnuje miljony hadoŭ i ŭvieś hety čas pryroda trapiatlivaj rukoj, liuboŭna paliravała i navostryvała ŭsie hrani šedeŭra miesiacovaha łandšaftu. Vielmi papuliarnyja pałomnickija tury na miesiac. Kažuć, kali sustreć svitanak na miesiacy - adpusciacca ŭsie hrachi.

Kampanija Moon prapanuje tury na miesiac, jakija razumna sumiaščajuć ekskursijnuju prahramu z adpačynkam. Amatary akunucca ŭ tysiačahadovaje minułaje kab spascihać tajamnicy i zahadki płaniety, zmohuć pabadziacca pa jaje abšarach, adviedać piačory i pasłabicca ŭ ich prachałodzie. Nie zastanucca nudzicca i tyja, komu pa dušy volnyja miesiacovyja abšary i niebyvałyja pryhody.

Mnohija ŭžo pabyvali na kurortach, adpačyli i zaraz iznoŭ pracujuć. Ale mnohija pakul tolki čakajuć svoj čakany vodpusk, kab sarvacca, paliacieć i zabyŭšysia pra ŭsio: pracu, prablemach, chacie, i ciešycca vodpuskam. Jakraz josć vielmi dobraja prapanova dla tych, chto nie bačyŭ miesiac i jaje abšary ŭ žyvuju. Napeŭna, niama takoha čałavieka, jaki b nie chacieŭ trapić na miesiac. Heta blizkaja i zahadkavaja płanieta, pra jakuju dumajuć z hłybokaj pavahaj, razhladajuć, staiŭšy dychannie, i ŭlublajucca nazaŭždy.


                     http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Inviestujcie prajekty Kampanii Moon )

Ru   →   Используйте возможность прикаснуться к живой платете .
___________________________

Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha, bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna. (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


Nazad   →   Mastactva   Muzyka   Kreatyŭ   Haliereja   Pra nas   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List
czeslaw_list: (Я)


©Časłaŭ List.  Miesiac.  2011

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Hliadzieć haliereju kreatyŭnaj kampiutarnaj fatahrafii Časłaŭ List

______________________________

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactva   Muzyka   Kreatyŭ   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List  

Lolita

Aug. 18th, 2015 07:28 am
czeslaw_list: (Я)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4713/49303092.14/0_7557d_c74252d8_L

Krynica   →   Alizee - Moi... Lolita (Я... Лолита) .

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Hliadzieć haliereju kreatyŭnaj kampiutarnaj fatahrafii Časłaŭ List

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactva   Muzyka   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List  

Kosmas

Aug. 5th, 2015 12:12 pm
czeslaw_list: (Я)
           http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
I ŭbačyŭ Boh usio, što Jon stvaryŭ, i voś, dobra vielmi. ... (Byćcio 1:1-31, 2:1-5) )


Cosmos_©Czesław_1200
©Časłaŭ List.  Kosmas. 2010

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

Kampazicyia na ruskaj movie   →   Космос (Ru) .


Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Muzyka   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List

Zmięknąć

May. 1st, 2015 01:52 pm
czeslaw_list: (Я)©Czesław List. Nocy. 2011


«Сzłowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego , bo są dlań głupstwem , i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.» (1 Kor. 2:14)


Autor-kompozytor  ©Czesław List

Wstecz   →   Искусство   Компьютерная фотография Czesław List   Галерея   Музыка   Креатив   Polskа
czeslaw_list: (Я)
«Nia lubiecie ziamnoha, ni taho, što ŭ ziamnym: chto lubić ziamnoje, u tym niama lubovi Vojčaj: bo ŭsio, što ziamnoje: pažada płoci, pažada vačej i pycha žyćciovaja, nia jość ad Ajca, a ad śvietu (hetaha).» (Pieršaje Jana 2:15,16)

Соната_©Czesław_1200
©Časłaŭ List. Rekvijem pa mary. 2011

  →   Requiem for a Dream

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

                            http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif    
            


Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Muzyka   Kreatyŭ   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List  
czeslaw_list: (Я)
                 http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. ... (Бытие 1:1-31, 2:1-5) )


Cosmos_©Czesław_1200
©Czesław.  Koсмос. 2010

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14).

См. композицию в оригинале на литвинском языке   →   Kosmas (By, RU) .


Автор-составитель  ©Czesław List

Назад   →   Искусство   Компьютерная фотография Czesław List   Галерея   Музыка
czeslaw_list: (Я)
Byćcio 3:1-19 :

Źmiej byŭ chitrejšy za ŭsich źviaroŭ polnych, jakich stvaryŭ Haspodź Boh. I skazaŭ źmiej žančynie: ci sapraŭdy skazaŭ Boh: nia ježcie ni ź jakoha dreva ŭ rai? I skazała žančyna źmieju: płady z drevaŭ my možam jeści, tolki pładoŭ z dreva, jakoje pasiarod raju, skazaŭ Boh, nia ježcie i nie čapajcie ich, kab vam nie pamierci. I skazaŭ źmiej žančynie: nie, nie pamrecie; ale viedaje Boh, što ŭ dzień, kali vy skaštujecie ich, adamknucca vočy vašyja, i vy budziecie, jak bohi, jakija viedajuć dabro i zło. I ŭbačyła žančyna, što dreva dobraje dla ježy, i što jano pryjemnaje vačam i panadnaje, bo daje viedu; i ŭziała pładoŭ ź jaho i jeła; i dała taksama mužu svajmu, i jon jeŭ.

I skazaŭ Haspodź Boh žoncy: što heta ty zrabiła? Žonka skazała: źmiej zmuściŭ mianie, i ja jeła. I skazaŭ Haspodź Boh źmieju: za toje, što ty zrabiŭ heta, praklaty ty pierad usim bydłam i pierad usimi žyviołami polnymi; ty budzieš chadzić na čeravie tvaim, i budzieš jeści pył va ŭsie dni žyćcia tvajho; i varožaść pakładu pamiž taboju i pamiž žančynaju, i pamiž siemiem tvaim i pamiž siemiem jaje; jano budzie bić ciabie ŭ hałavu, a ty budzieš džalić jaho ŭ piatu. Žoncy skazaŭ: množačy pamnožu skruchu tvaju ŭ ciažarnaści tvajoj; u chvoraści budzieš naradžać dziaciej; i da muža tvajho ciaha tvaja, i jon budzie vaładaryć nad taboju.


Библейский сюжет_900CzeSław    ©Časłaŭ List.  Bibliejski matyŭ. 2010   →   Kampiutarnaja fatahrafika Czesław List .

   →  Carl Orff - O Fortuna

Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna. (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

Aŭtar-układalnik  ©Časłaŭ List

Nazad   →   Sztuka   Galeria   Muzyka    Kreatyw
czeslaw_list: (Я)


Časłaŭ List.   I ŭbačyła žančyna, što dreva dobraje dla ježy, i što jano pryjemnaje vačam i panadnaje, bo daje viedu; i ŭziała pładoŭ ź jaho i jeła; i dała taksama mužu svajmu, i jon jeŭ..  2010

Źmiej byŭ chitrejšy za ŭsich źviaroŭ polnych, jakich stvaryŭ Haspodź Boh. I skazaŭ źmiej žančynie: ci sapraŭdy skazaŭ Boh: nia ježcie ni ź jakoha dreva ŭ rai? I skazała žančyna źmieju: płady z drevaŭ my možam jeści, tolki pładoŭ z dreva, jakoje pasiarod raju, skazaŭ Boh, nia ježcie i nie čapajcie ich, kab vam nie pamierci. I skazaŭ źmiej žančynie: nie, nie pamrecie; ale viedaje Boh, što ŭ dzień, kali vy skaštujecie ich, adamknucca vočy vašyja, i vy budziecie, jak bohi, jakija viedajuć dabro i zło. I ŭbačyła žančyna, što dreva dobraje dla ježy, i što jano pryjemnaje vačam i panadnaje, bo daje viedu; i ŭziała pładoŭ ź jaho i jeła; i dała taksama mužu svajmu, i jon jeŭ. (Byćcio 3:1-19).

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Hliadzieć haliereju kreatyŭnaj kampiutarnaj fatahrafii Časłaŭ List

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta jurodztvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ, raździeł 2:14)


Назад   →   Музыка   Креатив   
czeslaw_list: (Я)
900©Časłaŭ List
©Časłaŭ List.  Voś, pryjdu nieŭzabavie . 2015


Voś, pryjdu nieŭzabavie, i adpomsta Maja sa Mnoju, kab addać kožnamu pavodle ŭčynkaŭ jahonychе (Adkryćcio 22:12) .

                             http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Ja — i šlach i praŭda i žyćcio; nichto nia prychodzić da Ajca, jak tolki cieraź Mianie (Рavodle Jana 14:6) .
_________________________________

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha, bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List   Kreatyŭ   Меdia
czeslaw_list: (Я)
.
«Zaŭsiody radujciesia. Bieśpierastanku maleciesia. Za ŭsio dziakujcie: bo takaja za vas vola Božaja ŭ Isusie Chryście.
 Ducha nie hasiecie. Praroctvaŭ nie prynižajcie. Usio vypraboŭvajcie, dobraha trymajciesia. Uchilajciesia ad lichaty ŭ
                             lubym jaje vyhladzie» (Pieršaje da Fiesałanikijcaŭ 5:16-22)


Речная фантазия 900Cz
Časłaŭ List.   I my spaznali liuboŭ.  2010

I my spaznali liuboŭ, jakuju maje da nas Boh, i pavieryli ŭ jaje. Boh jość liuboŭ, i chto žyvie ŭ liubovi, toj žyvie ŭ Bohu, i Boh u im. Liuboŭ da toj daskanałaści dasiahaje ŭ nas, što my majem advahu ŭ dzień sudny, bo ŭčyniajem u śviecie hetym, jak Jon. U liubovi niama strachu, a daskanałaja liuboŭ prahaniaje strach, bo ŭ strachu jość pakuta; chto baicca, toj nie daskanały ŭ liubovi. Budziem lubić Jaho, bo Jon raniej paliubiŭ nas. Chto kaža: ja liubliu Boha, a brata svajho nienavidzić, toj iłže; bo chto nia liubić brata svajho, jakoha bačyć, jak moža liubić Boha, Jakoha nia bačyć? I my majem ad Jaho taki nakaz, kab toj, chto liubić Boha, liubiŭ i brata svajho (Pieršaje Jana 4:16-21).

Usiakaja niapraŭda jość hrech, ale jość hrech nie na śmierć. My viedajem, što kožny, narodžany ad Boha, nia hrešyć; a narodžany ad Boha zachoŭvaje siabie, i lichadziej nie čapaje jaho. My viedajem, što my ad Boha, i što ŭvieś śviet liažyć u źle. Viedajem taksama, što Syn Božy pryjšoŭ i daŭ nam (śviatło i) rozum, kab spaznali (Boha) sapraŭdnaha i kab byli my ŭ Sapraŭdnym Synie Jahonym, Isusie Chryście. Jon jość Sapraŭdny Boh i žyćcio viečnaje (Pieršaje Jana 5:17-20).
____________________

Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna. (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)

©Časłaŭ List

Nazad   →   Искусство   Галерея
czeslaw_list: (Я)
галава-срака_1500Časłaŭ
©Chaslau List. Dziakuju za ŭvahu. 2010
«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)


©Chaslau List

Nazad   →   Mastactvо   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List  
czeslaw_list: (Я)
     czeSlaw_300   Časłaŭ

Baču dziŭny sviet, dzie liudzi žyvuć hrechom, čužanicami da Boha. Karystajuć ad dreva spaznannia dabra i licha, i ŭ spakusie ehasa być jak boh i vyjaŭlać saboj Satanu u razbeščanaści, hłupstvie, słovabłudzi, iłžy, marnocie, niespraviadlivasci, i ŭsio bolš i bolš zahłyblenyja ŭ sataninskaje žyccio - teatr ciemry, zajzdrości, nianavisci i zła. I samy vialiki hrech zaniadbanaha ŭ hrachu čałavieka, kali jon, padabniajučysia boham, biare na siabie Jaho (Boha) funkcyju.

Baču, što čałaviek byŭ stvorany Boham na Jaho vobraz i padabienstva. I Pieršy Čałaviek byŭ u Ediemskim sadzie pierad dvuma drevami, - drevam žyccia i drevam spaznannia dabra i licha. Dreva žyccia aznačała Boha. Dreva spaznannia aznačała sataninskaje žyccio i adčudžennie ad Božaha žyccia. Čałaviek u Edemskim sadzie nie byŭ prymušany ni da čaho i ni da kaho - byŭ volny ŭ vybary dreva i z kim być. Ale Satana padmaniŭ čałavieka tym, što dreva spaznannia budzie liepšym. Pakaštavaŭšy ad jaho, hrech - pryroda Satany, toj uvajšoŭ u čałavieka. I čałaviek byŭ Boham asudžany, prakliaty i vyhnany.

Ale Boh litaścivy i poŭny liubovi. Jon pasłaŭ Svajho Syna Isusa, kab vyratavać zaniadbanaha ŭ hrachu čałavieka.

Smierc Chrysta vyjaviła liuboŭ Boha da čałavieka i jaho adkuplennie. Boh praz Syna adkryŭ novy šlach da Sabie. I ciapier dreva žyccia - heta Boh u Chryscie jak Duch žyccia dla tych, chto pavieryŭ u Hospada Isusa. I ŭ ich duchu Duch žyccia. I čałaviek volny jesci ad dreva žyccia i vyjaŭlać Boha ŭ liubovi, praviednasci i mudrasci. Duch ŭnosić u čałavieka boskuju sutnasć - liuboŭ. I čałaviek spaznaje jaje ŭ sabie. Taksama, adčuvaje i toje, što Boh vyjaŭlajecca praz jaho jak liuboŭ. I Boh abiraje niekatorych liudziej, kab jany byli Jaho abranym narodam. Jon Zbaŭca, Nastaŭnik i Suddzia. Chrystos - Boh žyvie ŭ tych, chto vieryć u Jaho.

"Boh josć liuboŭ, ..." (Pieršaje Jana 4:16), - heta Jaho sutnasć. U Im niama nianavisci i Jon moža tolki liubić. Baču, kali liudzi žyvuć pa płocciu, jany vyjaŭliajuć djabła, nie maje daravannia hrachu i adčudžany ad Boha, praciahvaje žyć u sviecie hrachu, a kali žyvuć ducham i z Boham, vyjaŭliajuć Chrysta.

"I voś ubačyŭ ja, što niama ničoha liepšaha čałavieku, jak radavacca z učynkaŭ svaich: bo heta — dola jaho; chto ž bo jaho pryviadzie pahliadzieć na toje, što paślia jaho budzie?" (Eklezijast 3:22).

http://img-minsk.fotki.yandex.ru/get/3614/cze2008.c/0_10e6e_d41425b5_XL
©Časłaŭ List.  Baču dziŭny sviet. 2010


Nazad   →   Hałoŭnaja   Pra nas   Adkazy na pytanni   Mastactva   Haliereja
czeslaw_list: (Я)
Czesław_1200
©Časłaŭ List .    Adnojčy ŭ miesiacovuju noč

Adnojčy ŭ miesiacovuju noč prysniłasia, byccam by ja ŭ Klinicy hałaŭnoha mozhu pad patranažam Arhanizacyi Ab'jadnanych Nacyj , i ŭ paliocie - liaču da niešta svietłanosnaha, nabližajusia i pranikaju.

Zatym znachodžusia ŭ niejkim dziŭnym pamiaškanni. Tam było ŭsio biełaje - scieny, padłoha, stol, a vakoł inšapłaniecianie, padobnyja na tych, što ŭ kino pakazvajuć. Jany hladzieli na mianie, čapali ŭsiakija miescy - ruki, tvar, šyju, hrudzi, žyvot, i h.d.. I tykali čymcci, ale nie baluča. Ja nia moh pavarušycca, spakojna lažaŭ, tamu što jasna razumieŭ, što heta ŭsiaho tolki son i bajacca niama čaho. Potym adzin z ich nabliziŭsia, zrabiŭ mnie ŭkoł i pranik u mianie. Ja dumaŭ, što heta tolki snicca, ale chutka adčuvanni stali hetak vidavočnymi, što ja pačaŭ adbivacca i kryčać. Ale jany nie adstavali i, usie pa čarzie, pranikali ŭ mianie. Heta praciahvałasia nie mienš za hadzinu.

A potym ja raptam pračnuŭsia. Było cicha i spakojna. Pahladzieŭ u vakno, ubačyŭ biazmoŭny miesiac i biazkoncaje mnostva zorak u hłybini načnoha nieba. Ranicaj ja zviarnuŭsia da susiedziaŭ i spytaŭ, ci nie čuli jany čaho-niebudź dziŭnaha, ale jany skazali, što ničoha nie adbyvałasia. Ja im ničoha raspaviadać nie staŭ, vyrašyŭ, što heta ŭsiaho tolki načny kašmar.

Ale dalej stała adbyvacca niešta dziŭnaje. Praz niekatory čas u mianie pačaŭ chvareć i pavialičvacca žyvot, macniej i macniej. Była vostraja reź ŭnizie žyvata. Spačatku ja padumaŭ, što źjeŭ niešta nie toje. Prymaŭ miedpreparaty, ale bol i pavieličennie žyvata praciahvalisia. Ja pajšoŭ u likarniu, ale tam pieviedali, što ŭ mianie ŭsio ŭ paradku.

Ja tak mučyŭsia doŭha. Ale na dzieviatym miesiacy nia vytrymaŭ. Boli ŭzmacnilisia nastolki, što ja staŭ telefanavać pa telefonie z prośbaj ab mieddapamohi. Ale raptam jarkaje sviatło baluča ŭdaryła mianie i zdaryŭsia novy son: znoŭ toje ž pamiaškannie, tyja ž inšapłaniecianie. Jany ŭsie hladzieli na mianie, a potym stali čapać. Ja staŭ adčuvać balučyja i bolevyja adčuvańni ad ich manipulacyjaŭ. Na hety raz ja sprabavaŭ supraciŭlacca ich pracy - ale biespaspiachova. A kali adzin z inšapłaniecian mianie padniaŭ za nohi, zatym vymaviŭ: "Usio budzie dobra, tolki ciažka budzie pieršyja sto hadoŭ" i šliopnuŭ dałonniu pa piataj kropcy. Ja zakryčaŭ, a pačuŭšy kryk straciŭ prytomnasć. Kali ačnuŭsia - usie boli prajšli, i pavieličennie žyvata taksama, jak adrezała.

«Dušeŭny čałaviek nia prymaje taho, što ad Ducha Božaha , bo jon ličyć heta varіjactvam ; i nia moža razumieć, bo pra heta treba razvažać duchoŭna.» (Pieršaje da Karynfianaŭ 2:14)
_________________________________

Аднойчы ў месяцовую ноч )

Ru    →   Однажды в лунную ночь .

                                                                                                                                    http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif  

Ja byŭ pad uražanniem, kab adciahnucca ŭklučyŭ kamputar, i ŭvajšoŭ u   →   Internet .

 
©Časłaŭ List

Nazad   →   Mastactvо   Haliereja   Kampiutarnaja fatahrafija Časłaŭ List   Kreatyŭ
czeslaw_list: (Я)


Сzłowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego , bo są dlań głupstwem , i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (1 Kor. 2:14)


©Czesław List

Wstecz   →   Sztuka   Komputerowe zdjęcie Czesław List   Galeria   Muzyka    Kreatyw   Polskа
czeslaw_list: (Я)
Лунная ночь_©Czesław_1200
©Časłaŭ.  Луна. 2010


Невозможно даже представить, что Луна существует миллионы лет и всё это время природа трепетной рукой, любовно полировала и оттачивала все грани шедевра лунного ландшафта. Очень популярны паломнические туры на луну. Говорят, если встретить рассвет на луне - отпустятся все грехи.

Компания Moon предлагает туры на луну, которые разумно совмещают экскурсионную программу с отдыхом. Любители окунуться в тысячелетнее прошлое и постигнуть тайны и загадки планеты, смогут побродить по её просторам, проведать пещеры и расслабиться в их прохладе. Не останутся скучать и те, кому по душе свободные лунные просторы и небывалые приключения.

Многие уже побывали на курортах, отдохнули и теперь снова трудятся. Но многие пока только ожидают свой долгожданный отпуск, чтобы сорваться, полететь и забыв обо всем: работе, проблемах, доме, и наслаждаться отпуском. Как раз есть очень хорошее предложение для тех, кто не видел луну и её просторы в живую. Наверное, нет такого человека, который бы не хотел попасть на луну. Это близкая и загадочная планета, о которой думают с благоговением, рассматривают, затаив дыхание, и влюбляются навсегда.

Используйте возможность прикоснуться к живой планете.
___________________________________________________________


               http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif  
Участвуйте в Проекте по озеленению Луны )

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14).

     Источник   →   Skarystajcie mahčymasć dakranucca da žyvoj płaniety .

©Časłaŭ List


Назад   →   Искусство   Mузыка   Kреатив   Галерея   О нас   Kомпьюторная фотография Časłaŭ List

Profile

czeslaw_list: (Default)
czeslaw_list

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11 1213 141516 17
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:31 am
Powered by Dreamwidth Studios