Dec. 17th, 2016

czeslaw_list: (Я)
Беларусам трэба ганарыцца сваім еўрапейскім мінулым .

Старажытная беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае і краіна шматлікіх народаў І Рэч Паспалітая былі па сутнасці міні-правобразам сучаснага Еўразвязу.

Гістарычная саманазва беларусаў у ВКЛ - Вялікім Княстве Літоўскім, якая выкарыстоўвалася побач з русінамі была літвіны. Па Крэўскай уніі "літвінамі" называліся католікі ВКЛ, а таксама ўсё жыхарства ВКЛ ў нацыянальным сэнсе, "русінамі" называліся праваслаўныя ў канфесыйным сэнсе. У 16-18 ст. назва «літвіны» набыла гучаньне палітоніма — дзяржаўна-палітычнага вызначэньня ўсяго насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. У якасьці назвы сучасных беларусаў назва “літвіны” шырака ўжывалася яшчэ на працягу 19 стагодзьдзя ды захоўваецца ў частковым ужытку ў якасьці саманазвы вясковага жыхарства і цяпер.

У сучасны жа час Беларусь фактычна акупавана і працягваецца асіміляцыя (русіфікаванне) - знішчаецца мова, культурная і гістарычная спадчына. Ўсякая беларускасць гэта фальш. Трэба змагацца супраць расейскай акупацыі. Адраджэнне народа магчыма толькі на гістарычным падмурку! Беларусь павінна вернуцца да гістарычнай назвы Літва/Вялікалітва і сваім сакральным сымбалям, народ звацца літвінамі, а мова павінна быць літвінская.
 
   →  I.Мельнікаў і А.Тарас пра заходнерусізм

       http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif

Даклад кандыдата гістарычных навук Ігара Мельнікава (Мінск), прэзентаваны на канферэнцыі «Трансфармацыі  ментальнасці беларусаў  у XXI ст.», якая прайшла ў Мінску 24 лістапада 2013 года.

У апошнія час на тэрыторыі Беларусі актывізавалі сваю дзейнасць прыхільнікі заходнерускай (праімперскай) ідэалогіі. Звязана гэта з тым, што наш соцыум паступова прыходзіць да ўсведамлення таго, што гісторыя Беларусі ў корані адрозніваецца ад канонаў, навязаных беларусам рускай і савецкай гістарыяграфіяй. Усё гэта выклікае асцярогі мясцовых заходнерускіх ідэолагаў, якія з усіх сіл спрабуюць навязаць беларусам свае ілжывыя ідэі.

Чытаць больш ... )
 

Спасылкі па тэме :


Хто такія беларусы? (By, Ru)
Літвіны-беларусы найстаражытны народ на Еўрапейскім кантыненце (By, Ru)

Канферэнцыя «Трансфармацыя ментальнасці беларусаў у XXI стагоддзі»
Відэа канферэнцыі «Трансфармацыя ментальнасці беларусаў у XXI стагоддзі»

Хто мы, беларусы: нацыя, этнас ці зусім ужо проста – дыяспара?

Беларусь як акупаванае грамадства

Экономическая ментальность беларусов на современном этапе

Ценностные ориентации молодежи
Особенности беларуской ментальности - становление и современность

Идентичность «На…». Перформанс народа/нации на белорусском телевидении

Беларуская ментальнасць у зменлівым свеце на пачатку трэцяга тысячагодззя


©Czesław List

Назад   →   Беларусь

Profile

czeslaw_list: (Default)
czeslaw_list

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11 1213 141516 17
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:39 am
Powered by Dreamwidth Studios