Aug. 30th, 2016

czeslaw_list: (Я)
     http://biznesalert.pl/wp-content/uploads/2013/10/pietrzak_leszek.jpg     Leszek Pietrzak. "Inwazja barbarzyńców"   .

Gdy 17 września 1939 r. Sowieci zaatakowali II Rzeczpospolitą, rozpoczęła się planowa eksterminacja Polaków. Zbrodnie, jakich się wtedy dopuścili, nigdy nie zostały osądzone.
___________________

Była godzina czwarta rano 17 września 1939 r., gdy Armia Czerwona przystąpiła do wykonania rozkazu nr 16634, jaki poprzedniego dnia wydał ludowy komisarz obrony Związku Sowieckiego marszałek Kliment Woroszyłow. Brzmiał on krótko: „Uderzyć o świcie siedemnastego!". Sowieckie wojska liczące sześć armii, uformowane w dwa fronty: białoruski i ukraiński, przystąpiły do zmasowanego uderzenia na wschodnie tereny II RP. Łącznie do ataku ruszyło prawie 620 tys. żołnierzy. Wspierało ich 4,7 tys. czołgów i 3,3 tys. samolotów, prawie dwa razy więcej od tego, czym dysponował niemiecki Wehrmacht, atakując 1 września Polskę.

Czytaj więcej ... , - "Inwazja barbarzyńców" )  17 wrzesnia 1939 - Inwazja sowiecka

Ru   →  
Варвары: «Они были странные — маленького роста, кривоногие, уродливые и страшно изголодавшиеся ...» .


Рokrewne:

Wilno i Warszawа - życie codzienne międzywojennej
Hitler i Stalin - Podobieństwo Tyranów (Pl, Ru)
Kto rozpętał drugą wojnę światową? Film dokumentalny
The Soviet Story - Подлинная история Советского Союза
Wojna Rosyjska dla tych, którzy chce zrozumieć Rosję i Rosjan (PL)
Józef Piłsudski - Musieli zwyciężyć ... (Pl, By)
1939 год – «Освободительные» походы войск Третьего Рейха и СССР
Дзесяць малавядомых фактаў пра ўз'яднанне Беларусі ў 1939 годзе (By)
Polscy bohaterowie wojenni
Operacje wojskowe w Niemczech i ZSRR. Оkupacja Polski
Film "Katyn" (Pl)
Украинский катынский список. Как НКВД уничтожал поляков в Украине
Рассказы агитпрома Кремля про плохих бандеровцов, это на самом деле расказы про переодетых НКВДистов
Изуверы советской армии - Про зверства советских «освободителей» в Европе
Преступления советских партизан в Беларуси, Прибалтике и Финляндии

Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944 roka w dokumentach
Единовременная зачистка Беларуси в декабре 1944 годаAutor-kompozytor  ©Czesław List

Wróc   →   Historia Polski   Historia Białorusi

Profile

czeslaw_list: (Default)
czeslaw_list

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11 1213 141516 17
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:46 am
Powered by Dreamwidth Studios