May. 14th, 2016

czeslaw_list: (Я)

→  Arszanskaja bitwa

Fragment "Bitwy pod Orszą" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (mal. Hans Krell?)   →   3500×2195 .

Było to jedno z największych zwycięstw przeciwko Moskwie/Rosji w dziejach sojuszu polsko-litewskiego.

Sytuacja polityczna przed bitwą

Główną przyczyną konfliktu polsko-litewsko-moskiewskiego była polityka cara Iwana III Srogiego oraz jego syna Wasyla III – tzw. zbieranie ziem ruskich. W 1478 Iwan przyłączył do swojego państwa Republikę Nowogrodzką, w 1485 – Księstwo Twerskie, 1492 – Księstwo Wierchowskie; w 1510 roku, Wasyl zajął Republikę Pskowską. Chciał również zająć te ziemie ruskie, które znajdowały się teraz w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1494 roku Litwa zaakceptowała zajęcie Wiaźmy (Dróżdż); doprowadzono również do ślubu wielkiego księcia litewskiego Aleksandra (późniejszego króla Polski) z córką Iwana III. W roku 1500 wybuchła wojna litewsko-moskiewska, która po przegranej sił litewskich pod dowództwem hetmana Konstantego Ostrogskiego nad Wiedroszą (14 lipca 1500 roku), doprowadziła do utraty ziemi siewierskiej, czernihowskiej i w części smoleńskiej oraz witebskiej, na mocy rozejmu z 1503 roku (Bitwa pod Orszą…). Iwan III korzystał z rozluźnienia unii polsko-litewskiej (nie była już ona personalna, bo po śmierci Kazimierza Jagiellończyka królem Polski został Jan Olbracht, a wielkim księciem litewskim Aleksander).

Czytaj więcej ... )


Związanе:

Першая памежная вайна ВКЛ з Масквой (1486-1494) /Ru/
Аршанская бітва 1514 года, у якой войска ВКЛ перамагло армію Маскоўскай дзяржавы (By)
Битва под Оршей в контексте политики и войны
"Крывавы патоп" у якім агрэсарам супраць Вялікага Княства Літоўскага была ардынская Масковія

Autor-kompozytor  ©Czesław List


Wstecz   →   Historia Polski   Historyja Biełarusi

Profile

czeslaw_list: (Default)
czeslaw_list

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11 1213 141516 17
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:53 am
Powered by Dreamwidth Studios